Business Breakfast

 

Icon membershipadd content here

صبحانه بیزینسی ایرانیان
از کلیه صاحبان بیزینس و کسب و کار در استرالیا،متخصصان ,علاقمندان به سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در استرالیا و دارندگان ویزاهای بیزینسی و سرمایه گذاری دعوت می شود در این گروه دوستانه شرکت نمایند. آشنایی و دوستی بین سرمایه گذاران، تبادل تجربه ها و اطلاعات میان سرمایه گذاران و دریافت لینک ها و اطلاعات مفید
اقتصادی از متخصصین و مشاورین با تجربه از مهمترین هدف های این گردهمایی دوستانه می باشد.